-8%

Loa kéo bình

TS-15G500X

8.740.000

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

Mua

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

-8%

Loa kéo bình

TS-15G550N

7.350.000

Công suất: 550W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 32 kg

Mua

Công suất: 550W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 32 kg

-3%

Loa kéo bình

TS-15G600X

9.200.000

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

Mua

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

-8%

Loa kéo bình

TS-15G700X

9.150.000

Công suất: 700W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 35 kg

Mua

Công suất: 700W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 35 kg

-2%

Loa kéo điện

TS-18A1500

13.600.000

Công suất: 1200W

Bass loa: 18 inches

Kích thước: (84.5 x 51.3 x 45.7) cm

Trọng lượng: 44kg

Mua

Công suất: 1200W

Bass loa: 18 inches

Kích thước: (84.5 x 51.3 x 45.7) cm

Trọng lượng: 44kg

-8%

Loa kéo điện

TS-18A1800

11.900.000

Công suất: 1200W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (84.5 x 51.3 x 45.7) cm
Trọng lượng: 44kg

Mua

Công suất: 1200W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (84.5 x 51.3 x 45.7) cm
Trọng lượng: 44kg

-10%

Loa kéo điện

TS-18A8000

19.790.000

Công suất: 3000W
Bass loa: 18 inches x 2
Kích thước: ( 82x106.3x45.2) cm
Trọng lượng: 78kg

Mua

Công suất: 3000W
Bass loa: 18 inches x 2
Kích thước: ( 82×106.3×45.2) cm
Trọng lượng: 78kg

-7%

Loa kéo bình

TS-18G800X

11.900.000

Công suất: 850W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (81.5 x 51.5 x 45.2) cm
Trọng lượng: 44 kg

Mua

Công suất: 850W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (81.5 x 51.5 x 45.2) cm
Trọng lượng: 44 kg

-2%

Loa kéo bình

TS-18G850X

12.500.000

Công suất: 850W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (81.5 x 51.5 x 45.2) cm
Trọng lượng: 44kg

Mua

Công suất: 850W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (81.5 x 51.5 x 45.2) cm
Trọng lượng: 44kg

.