-1%

Loa kéo bình

TS-12G400X

7.350.000

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

Mua
-3%

Loa kéo bình

TS-12G450X

7.700.000

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: ((66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

Mua
-3%

Loa kéo điện

TS-15A2500

15.500.000

Công suất: 1600W
Loa bass: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50kg

Mua
-8%

Loa kéo điện

TS-15A2800

13.790.000

Công suất: 1600W
Bass loa: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50 kg

Mua
-10%

Loa kéo điện

TS-15A6000

16.190.000

Công suất: 2200W
Bass loa: 15 inches x 2
Kích thước: (82 x 95 x 40) cm
Trọng lượng: 58kg

Mua
-0%

Loa kéo bình

TS-15G500X

8.850.000

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

Mua
-8%

Loa kéo bình

TS-15G550N

7.350.000

Công suất: 550W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 32 kg

Mua
-3%

Loa kéo bình

TS-15G600X

9.200.000

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

Mua
-8%

Loa kéo bình

TS-15G700X

9.150.000

Công suất: 700W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 35 kg

Mua
-2%

Loa kéo điện

TS-18A1500

13.600.000

Công suất: 1200W

Bass loa: 18 inches

Kích thước: (84.5 x 51.3 x 45.7) cm

Trọng lượng: 44kg

Mua
-8%

Loa kéo điện

TS-18A1800

11.900.000

Công suất: 1200W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (84.5 x 51.3 x 45.7) cm
Trọng lượng: 44kg

Mua
-10%

Loa kéo điện

TS-18A8000

19.790.000

Công suất: 3000W
Bass loa: 18 inches x 2
Kích thước: ( 82x106.3x45.2) cm
Trọng lượng: 78kg

Mua
.